K -Electric Bill Online maj 2024 - Sprawdź, pobierz i wydrukuj zduplikowaną kopię rachunku (2024)

Wprowadź nie referencję Nie, aby sprawdzić rachunek

Teraz możesz uzyskać dostęp doBill of Onlinena każdy miesiąc tutaj.CheckeBillto całkowicie bezpłatna strona internetowa, w której można łatwo dostać się na rachunek za KE online.Poniżej możesz znaleźć swój najnowszy rachunek na dzień, a także obejrzeć całkowity rachunek, w tym wszelkie należne opłaty.Możesz pobrać kopię i wydrukować ten rachunek lub opublikować go z miesięcznego rachunku KE w celu przesłania płatności na najbliższym urzędzie pocztowym.

Jaki jest 13 -cyfrowy numer konta i jak je znaleźć?

Aby sprawdzić Ke Bill online, zlokalizuj swójnumer kontaod twojegorachunek.Będzie to 13 cyfrnumer, napisane w pudełku, zwykle znajdującym się w dolnym rogurachunek.Jeśli nadal zużywasz, aby znaleźć numer rachunku, zobacz podświetloną strzałkę na poniższym zdjęciu:

K -Electric Bill Online maj 2024 - Sprawdź, pobierz i wydrukuj zduplikowaną kopię rachunku (1)

Co to jest KE?

Ke oznacza Karaczi Electric.KE zapewnia energię elektryczną Karaczi i wszystko jest w pobliżu obszarów.KE rozpoczyna swoje usługi elektryczne i dystrybuuje we wszystkich pobliskich obszarach południowego Pakistanu.Szacowana ogólna populacja poniżej gruntu KE wynosi ponad 22 miliony.

K -Electric Bill Online maj 2024 - Sprawdź, pobierz i wydrukuj zduplikowaną kopię rachunku (2)

KE CONSUNTS:

Wielu konsumentów tej organizacji wpada w sekcję krajową.Ke Consumer to głównie ludy Karaczi i są w pobliżu obszarów.

Cel:

Głównym celem KE byłoby uzyskanie Pakistanu w zakresie zarobków i dostarczania energii elektrycznej i innych najlepszych obiektów swoim klientom.

To jedyny cel zapewnienia prądu ludziom.

Co obszary podlegają KE?

Obszary, w których KE dostarczający swoim dostawcom są Karaczi i w pobliżu.

Bill of Online:

Szczegóły rachunku:

Na naszej stronie internetowej możesz natychmiast sprawdzić numer rachunku z datą, a następnie możesz zobaczyć całą fakturę, na której można odkryć datę czytania licznika, datę wydania faktury i kwotę po terminie wraz z dodatkową dopłatą,itp. Jeśli chcesz ocenić albo fakturę, czy nie, możesz po prostu sprawdzić tę pozycję pod kątem faktur w zeszłym miesiącu.W przypadku tego zastosowania możesz otworzyć pełną fakturę i skonsultować się z historią płatności rachunków, w której możesz zlokalizować listę ostatnich 12 miesięcy i określić płatne kwoty.

Jak sprawdzić miesięczny rachunek KE online?

Poniżej wymieniono środki oceny Bill online:

    1. Odwiedzaćcheckebill.com/ke-billstrona internetowa.
    2. Wprowadź 13 cyfrowy numer konta.
    3. Teraz otrzymasz zupełnie nowy numer rachunków z datą.
    4. Po prostu kliknij „Wyświetl pełny rachunek”, aby zobaczyć pełny rachunek lub pobrać duplikat tej faktury rachunku.

Jak zapłacić KE Bill?

Możesz zapłacić za pomocą papierowej kopii rachunku, a jeśli nie otrzymałeś kopii rachunku, wydrukujesz zduplikowane rachunek z powyższej metody, a następnie możesz łatwo zapłacić KE, odwiedzając najbliższy oddział banku komercyjnego, poczta, urząd pocztowy,lub większość sklepów Easypaisa.

Ke Bill SMS Service:

Obsługa SMS faktury to fantastyczna funkcja dostarczona przezOficjalna strona internetowa KE.Możliwe jest zapisanie się na miesięczny rachunek, podając SMS -y i konto „nie”, a otrzymasz fakturę przez SMS miesięcznie przed oczekiwaną datą.Jeśli chcesz znaleźć SMS -ów faktury, zalecamy toOficjalna stronadla Ciebie.

Nowa procedura rejestracji i transferu połączenia:

Przeczytaj najnowszy dokument linkuTutaj.Jeśli kupiłeś nowy dom, w którym połączenie KE już zapisało się z ostatnim właścicielem, a także chciałbyś zmodyfikować nazwę na fakturze, musisz postępować zgodnie z tym samym procesem, takim jak nowypołączyć.Możliwe jest zatrzymanie się przy najbliższym biurze KE i użycie go do korekty tytułu lub zmiany.

To infolinia

Adres biura:

Ke House, 39-B, Sunset Boulevard, Faza II, Urząd Obrony, Karaczi.

Numer kontaktowy:

92-21-3263 7133

92-21-3870 9132

W przypadku reklamacji/zapytań klientów zadzwoń do nas pod numer 118 lub 99000.

Podatki od rachunków ke:

Oto lista częstych podatków, które widzisz z rachunku KE:

FPA:

FPA reprezentuje regulację ceny paliwa.Nawet cena FPA w rachunku KE Monthly jest własnością cen gazu organizacji zasilania leasingowego, które wytwarzają zasilanie z ropy.Możesz zobaczyć tę liczbę na miesięcznym rachunku, gdy jest koszt koszty paliwa.

Opłata T.R:

T.R jest niedojęte, aby uzyskać dopłatę racjonalizacyjną taryfową.To naprawdę jest Nepra, a także luka taryfowa GOP.Kiedy luka jest korzystna, wkrótce zostanie wypłacona przez GOP jako „dotacja”.Ale w przypadku niekorzystnej luki działalność dystrybucyjna obejmie GOP, ponieważ „zapłata racjonalizacji taryfy między disma (IDTR SUR)”.

Opłata FC:

FC oznacza cenę kredytową.Funkcjonariusze podjęli decyzję o rachunku czterdziestu trzech Paisa za każde urządzenie jako dopłatę akademicką Hamiltona, aby uzyskać zestaw zadłużenia ich umiejętności posiadania osobistego ograniczonego.

Odroczony objętość:

Może to być w rzeczywistości ilość rachunków, którą postanowiłeś pokryć identyczny okres trzydziestodniowy, a nawet po Tobie.Nie można znaleźć zaległego opłaty za płatność od opłat za uchylenie, a także kolejne wyciągi mogą prawdopodobnie zawierać ten numer w całości lub płatności.

Qtr taryfa przym / dmc

To będzie roczny poziom modyfikacji taryf.Zauważysz, że ta liczba na miesięcznym rachunku wkrótce po kilku tygodniach.

Często zadawane pytania (FAQ)

P: Czy mogę ocenić fakturę KE według numeru telefonu komórkowego lub CNIC?

Odp.: Nie, możesz po prostu przetestować go według numeru konta.

P: Jak zmienić nazwę w mojej fakturze KE?

Odp.: Możesz złożyć wniosek o zmianę tytułu, odwiedzając najbliższe biuro.Procedura modyfikowania tytułu jest taka sama jak nowe połączenie.

P: Co jest infolinią dla KE?

Odp.: Oto numer, aby wywołać infolinię KE: 92-21-3263 7133

P: Czy mogę pokryć mój rachunek za media KE?

Odp.: Twój obecny rachunek nie jest odpowiedni dla płatności, ale w przypadku, gdy masz oczekujące opłatę (zaległości) na fakturze, możesz skorzystać z płatności za sumę, przy której będziesz musiał zapłacić odsetki zgodnie z cenami bankowymi.

P: Jak ubiegać się o korekcję faktury?

Odp.: Jeśli uważasz, że całkowita liczba rachunków jest błędna, możesz zatrzymać się przy najbliższym biurze KE i przedstawić swoją sytuację.

K -Electric Bill Online maj 2024 - Sprawdź, pobierz i wydrukuj zduplikowaną kopię rachunku (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6379

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.