Co to jest miasto płatności sdp w los angeles? (2023)

Table of Contents

Co to jest miasto płatności SDP w Los Angeles?

P. Czy płatność jest dokonywana za jakiekolwiek usługi poza indywidualnym budżetem? A. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnik Programu Samostanowienia (SDP) nabywa usługi potrzebne do realizacji Indywidualnego Planu Programu (IPP) ze swoich indywidualnych środków budżetowych.

(Video) How to Get Down Payment Assistance in the City of Los Angeles
(Dominique Higgins)
Kto musi płacić podatek biznesowy w LA City?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Los Angelesjest zobowiązany do uzyskania niezbędnych TRC i opłacenia podatku od działalności gospodarczej lub uzyskania zwolnienia. .

(Video) How to Calculate City of LA Business Tax
(ACap Advisors & Accountants)
Jaka jest stawka podatku od działalności gospodarczej miasta Los Angeles?

Najczęstsze rodzaje działalności i stawki podatkowe
Rodzaj działalnościWysokość podatku
Zawody i zawody Przedsiębiorstwa4,25 USD za 1000 USD lub ułamkową część wpływów brutto.
Wynajem nieruchomości komercyjnych1,27 USD za 1000 USD lub ułamkową część wpływów brutto.
jeszcze 12 rzędów

(Video) What is the L.A. City Business Tax?!
(Efros Financial)
Co to jest paragon brutto w podatku biznesowym miasta LA?

„Przychody brutto” oznaczająłączna kwota naliczona lub otrzymana w ciągu roku podatkowego z tytułu sprzedaży i prowizji za wykonanie jakiejkolwiek czynności, usługi lub zatrudnienia, za które pobierana jest opłata lub dozwolony kredyt.

Co to jest miasto płatności sdp w los angeles? (2023)
Czy w Los Angeles jest podatek biznesowy?

Cel podatku

Podatek biznesowy miasta Los Angeles jest podatkiem uprzywilejowanym nałożonym w celu uzyskania przychodów wyłącznie w celu wsparcia podstawowych usług świadczonych przez miasto.

Kto płaci podatek od transferu miejskiego w Los Angeles?

Kto płaci podatek od transferu w Los Angeles? Jak to jest w zwyczaju w Kalifornii,kupujący często płaci podatek od transferu w hrabstwie Los Angeles, podczas gdy sprzedający jest odpowiedzialny za podatek od transferu w Kalifornii. Podatki transferowe są czasami przedmiotem sporów przy stole zamykającym, w zależności od stanu lokalnego rynku.

Czy potrzebuję zezwolenia na prowadzenie działalności w mieście LA?

Wszystkie osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Los Angeles są zobowiązane do złożenia wniosku o zaświadczenie o rejestracji podatkowej działalności gospodarczej w Urzędzie Finansów Miasta Los Angeles i uzyskania tego zaświadczenia.

Jak opodatkowane są małe firmy w Kalifornii?

Jeśli Twoja firma działa jako korporacja, musisz zapłacić podatek od osób prawnych w wysokości 8,84% i AMT w wysokości 6,65%, który zabrania odpisywania wydatków od dochodów. Inne małe firmy muszą płacić podatek franczyzowy w zależności od rodzaju korporacji, którą zdecydują się utworzyć w Kalifornii.

Jaka jest stawka podatku od działalności gospodarczej w Los Angeles w 2023 r.?

Stawka podatku różni się w zależności od klasyfikacji podatkowej podatnika, przy czym wielu podatników należy do kategorii „zawody i zawody”, a stawka wynosi0,425%do zgłoszenia z 2023 r.

Ile wynosi podatek miejski w Kalifornii?

Stawka podatku od sprzedaży w stanie Kalifornia wynosi 7,25%. Stawka ta składa się ze stawki podstawowej w wysokości 6%, a Kalifornia dodaje obowiązkową stawkę lokalną w wysokości1,25%które trafiają bezpośrednio do miejskich i powiatowych urzędników podatkowych. W zależności od lokalnych jurysdykcji podatkowych całkowita stawka podatku może sięgać nawet 10,25%.

Kto płaci podatek od wpływów brutto w Kalifornii?

Wszystkie LLCmuszą uiścić wymaganą opłatę za wpływy brutto do 15 dnia szóstego miesiąca roku. Ponieważ termin przypada na początek roku, spółka z oo musi planować z wyprzedzeniem i dokonać rozsądnego oszacowania oczekiwanych przychodów brutto na dany rok. Podatek należy uiścić na podstawie oszacowania.

Czym jest pokwitowanie lokalnego podatku od działalności gospodarczej?

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej sąlokalne rachunki miejskie i gminne wydawane firmom jako dowód, że firma jest zarejestrowana, płaci lokalne podatki i jest dopuszczona do działania na lokalnym obszarze.

Czy przychody z działalności gospodarczej to to samo, co przychody brutto?

Przychód.Termin przychód odnosi się do zysku w firmie, a termin wpływy brutto opisuje wpływy pieniężne firmy. Przychód to kwota, którą firma zarabia na koniec okresu po obliczeniu wszystkich kosztów, a przychód brutto to całkowita kwota, którą otrzymuje firma.

Jaka jest stawka podatku dla LLC w Los Angeles?

Twoja LLC płaci podatki korporacyjne w Kalifornii. Jeśli opodatkowany jak C Corp, płacisz zryczałtowany podatek w wysokości 8,84% od dochodu netto. Jeśli opodatkowany jak S Corp, zapłać1,5% podatek od dochodu netto.

Co należy rozumieć przez wpływy brutto?

Wpływy brutto sąłączne kwoty, jakie organizacja otrzymała ze wszystkich źródeł w ciągu swojego rocznego okresu obrachunkowego, bez odejmowania jakichkolwiek kosztów lub wydatków. Ostatnia recenzja lub aktualizacja strony: 25 kwietnia 2023 r.

Czy LLCS są opodatkowane w Kalifornii?

Każda LLC, która prowadzi działalność lub jest zorganizowana w Kalifornii, musi płacić roczny podatek w wysokości 800 USD. Ten roczny podatek będzie należny, nawet jeśli nie prowadzisz działalności, dopóki nie anulujesz swojej LLC.

Ile wynosi podatek od transferu miejskiego w Los Angeles?

Podstawowa stawka podatku od2,25 USD za 500 USD lub ich część("Stopa bazowa"). Stawki podatkowe ULA wynoszą 1) 4% dla nieruchomości o wartości powyżej 5 000 000 USD, ale poniżej 10 000 000 USD, oraz 2) 5,5% dla nieruchomości o wartości 10 000 000 USD lub wyższej („Stawki ULA”).

Jak uniknąć podatku transferowego w Kalifornii?

Zwolnienia z podatku od transferu dokumentów
 1. Przeniesienie podane bez wartości. ...
 2. Przeniesienie własności w celu ustanowienia wyłącznego i odrębnego majątku małżonka. ...
 3. Przekazanie w celu potwierdzenia zainteresowania majątkiem wspólnotowym, gdy nieruchomość została zakupiona z funduszy majątkowych wspólnotowych. ...
 4. Transakcje przenoszące udziały do ​​lub z Living Trust.

Kto pokrywa koszty zamknięcia w Kalifornii?

Kto pokrywa koszty zamknięcia w Kalifornii?Kupujący i sprzedającykażdy płaci unikalne koszty zamknięcia, aby sfinalizować sprzedaż domu. W Kalifornii sprzedawcy zazwyczaj płacą za tytuł i opłaty za usługę zamknięcia, polisę ubezpieczeniową właściciela tytułu własności, podatki od transferu i opłaty za rejestrację w momencie zamknięcia.

Czy potrzebuję licencji biznesowej, jeśli mam spółkę LLC w Kalifornii?

Spółki LLC, Corporation, LP, LLP lub GP działające w Kalifornii muszą zarejestrować się i utworzyć podmiot prawny w Biurze Sekretarza Stanu Kalifornii, złożyć odpowiednie podatki, zarejestrować się jako pracodawca oraz uzyskać licencje biznesowe i inne zezwolenia od odpowiednich miast lub hrabstw .

Ile kosztuje licencja biznesowa w Los Angeles?

Rejestracja LLC kosztuje 100 USD i 75 USD, aby zarejestrować korporację w stanie. Nie ma rejestracji ani opłaty za założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej.

Co się stanie, jeśli nie masz licencji biznesowej w Kalifornii?

Ci, którzy zostaną przyłapani na zawieraniu umów bez licencji, prawdopodobnie będą musieli stawić się przed sędzią Sądu Najwyższego, aby odpowiedzieć na zarzuty wykroczenia, które mogą skutkować karą do sześciu miesięcy więzienia i / lub grzywną w wysokości 5000 USD, a także grzywną administracyjną w wysokości 200 do 15 000 dolarów.

Ile może zarobić mała firma przed zapłaceniem podatków w Kalifornii?

Podatek franczyzowy LLC jest oparty na dochodzie netto. Waha się od minimum 800 USD dla LLC o dochodzie netto poniżej 250 000 USD do 11 790 USD dla LLC o dochodzie netto powyżej 5 milionów USD. Podatek franczyzowy korporacji S wynosi 800 USD lub 1,5% ich dochodu netto, w zależności od tego, która wartość jest większa.

Czy mały biznes jest opodatkowany od zysku?

Jaki procent podatków płaci mała firma? To zależy od tego, ile zarabia firma i czy jest to korporacja, czy podmiot tranzytowy.Korporacje płacą podatek liniowy w wysokości 21% od zysków biznesowych, podczas gdy przedsiębiorstwa tranzytowe płacą podatki według krańcowej stawki podatkowej właściciela opartej na dochodzie, wynoszącej od 10% do 37%.

Ile powinienem odłożyć na podatki dla małej firmy?

Aby pokryć podatki federalne, oszczędzanie 30% dochodu z działalności jest solidną praktyczną zasadą. Według Johna Hewitta, założyciela Liberty Tax Service, całkowita kwota, którą należy odłożyć na pokrycie zarówno podatków federalnych, jak i stanowych, powinna wynosić30-40% tego, co zarabiasz.

Czy w Los Angeles obowiązuje miejski podatek dochodowy?

LACBT jest generalnie nakładany na wszystkie wpływy brutto podatnika zarobione w mieście w wysokości od 0,1% do 6,0% w oparciu o działalność biznesową w mieście.

Które miasto w USA ma najwyższy podatek od sprzedaży?

Wśród dużych miast,Tacoma, Waszyngtonnakłada najwyższą łączną stanową i lokalną stawkę podatku od sprzedaży w wysokości 10,30 procent. Pięć innych miast — Fremont w Los Angeles i Oakland w Kalifornii; Chicago, Illinois; i Seattle w stanie Waszyngton zajmują drugą najwyższą stopę procentową wynoszącą 10,25%.

Co to jest podatek od osób prawnych w Kalifornii w 2023 r.?

Grupa Demokratów z Senatu Kalifornii zaproponowała podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych / franczyzy w Kalifornii z historycznie płaskiego poziomu 8,84% do10,99% dla korporacji, których dochód podlegający opodatkowaniu przekracza 1,5 miliona USD.

Jaki jest najwyższy podatek miejski w Kalifornii?

Kalifornia: Podręcznik podatku od sprzedaży

Kliknij tutaj, aby wyświetlić większą mapę podatku od sprzedaży lub tutaj, aby wyświetlić tabelę podatków. W połączeniu ze stanowym podatkiem od sprzedaży, najwyższa stawka podatku od sprzedaży w Kalifornii wynosi10,75%w miastach Hayward, San Leandro, Alameda, Union City i Fremont (oraz w dziesięciu innych miastach).

Które miasto w Kalifornii ma najtańsze podatki?

Stawki podatku od sprzedaży w Kalifornii według miasta i hrabstwa

Uwzględniając te podatki lokalne, najniższa stawka podatku od sprzedaży w Kalifornii wynosi 7,25% w 103 miastach, w tymDolina Simi i Redding, a najwyższy podatek od sprzedaży wynosi 10,75% w piętnastu miastach, w tym w Hayward i San Leandro.

Jakie miasto ma najniższy podatek od sprzedaży w hrabstwie Los Angeles?

Stawka podatku od sprzedaży w mieście La Mirada jest najniższa w hrabstwie Los Angeles, co dzieli je z około połową z 88 miast hrabstwa.

W których miastach w Kalifornii obowiązuje podatek od dochodów brutto?

Jurysdykcje takie jakLos Angeles i San Franciscomają podatki od przychodów brutto dla firm, które mają biura lub pracowników lub działają w inny sposób w tych miastach.

Czy opłata LLC w wysokości 900 USD podlega odliczeniu w Kalifornii?

Plus,Opłata roczna California's LLC podlega odliczeniu od podatku federalnego. Możesz odliczyć podatek franczyzowy w wysokości 800 USD – i wszelkie dodatkowe opłaty roczne, które płacisz.

Jaki jest sens podatku od przychodów brutto?

Podatek od wpływów brutto wynosipodatek naliczany od sprzedaży brutto firmy, bez potrąceń z tytułu wydatków biznesowych firmy, takich jak koszty sprzedanych towarów i odszkodowania.

Jaki jest przykład lokalnego podatku od działalności gospodarczej?

Lokalny podatek od działalności gospodarczejpodatek od maszyn i narzędzi, podatek od materialnego majątku osobistego przedsiębiorcy (w tym między innymi sprzęt komputerowy) oraz podatek od kapitału kupieckiego.

Co to są rachunki lokalne?

Dochody inne niż z podatków od nieruchomości i pomocy państwajest znany jako lokalne wpływy.

Czy można rozliczać podatki od działalności gospodarczej bez paragonów?

Więcej w pliku

Powinieneś prowadzić odpowiednią dokumentację, aby udowodnić swoje wydatki lub mieć wystarczające dowody, które potwierdzą twoje własne oświadczenie.Zasadniczo musisz mieć dowody w postaci dokumentów, takich jak paragony, anulowane czeki lub rachunki, aby pokryć swoje wydatki.

Co kwalifikuje się jako wpływy brutto dla mojej firmy?

Ogólnie rzecz biorąc, wpływy brutto to wszystkie przychody, które Twoja firma uzyskała w danym roku z:Sprzedaż towarów.Prowizja za usługi.Inne aktywa lub działania przynoszące dochód.

Jakie są przykłady wpływów brutto?

Przychody brutto obejmują wszystkie przychody w jakiejkolwiek formie otrzymane lub naliczone (zgodnie z metodą rachunkowości jednostki) z dowolnego źródła, w tym zsprzedaż produktów lub usług, odsetki, dywidendy, czynsze, należności licencyjne, opłaty lub prowizje pomniejszone o zwroty i ulgi.

Jaka jest różnica między podatkiem dochodowym a podatkiem od przychodów brutto?

„Przychody brutto” odnoszą się do całkowitej kwoty uzyskiwanych dochodów, podczas gdy „dochód” odnosi się do tego, ile zatrzymujesz, na podstawie wydatków, potrąceń i innych czynników księgowych. Zrozumienie, w jaki sposób określa się wpływy brutto i dochód netto, pomaga zaplanować lepsze strategie finansowe dla małej firmy.

Czy muszę płacić podatki od LLC, która nie zarobiła pieniędzy w Kalifornii?

Spółki LLC

Obowiązkiem wszystkich korporacji jest składanie rocznych zeznań podatkowych, nawet jeśli firma była nieaktywna lub nie uzyskiwała dochodów. LLC, która zdecyduje się być traktowana jako korporacja C dla celów podatkowych, musi złożyć formularz 1120 (zeznanie podatku dochodowego od korporacji w USA).

Czy opłata California LLC jest oparta na dochodzie brutto czy netto?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) oferują atrakcyjne federalne ulgi podatkowe, ale LLC działające w Kalifornii muszą płacić roczny podatek franczyzowy w wysokości 800 USD, a także opłatę LLC odwpływy brutto. W tym przewodniku wyjaśniono, jak działa podatek stanu Kalifornia od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie wyjątki mają zastosowanie i jak płacić.

Dlaczego podatek California LLC jest tak wysoki?

„Całkowity dochód” dla California LLC

Każda firma płaci roczny podatek franczyzowy w wysokości 800 USD, który jest stosowany do należnych podatków, aleLLC są jedynymi podmiotami podlegającymi podatkowi od wpływów brutto w Kalifornii. Jest to jeden z największych powodów, dla których California LLC jest tak droga.

Jak obliczyć wpływy brutto?

Aby znaleźć wpływy brutto na dochód osobisty, zsumuj swoją sprzedaż. Następnie odejmij koszt sprzedanych towarów oraz zwroty ze sprzedaży i dodatki, aby uzyskać całkowity dochód. Im lepsze są Twoje dane finansowe, tym łatwiejszy będzie ten proces.

Jakie dokumenty zawierają wpływy brutto?

Dokumenty dotyczące wpływów brutto obejmują:
 • Taśmy kasowe.
 • Informacje o wpłacie (sprzedaż gotówkowa i kredytowa)
 • Księgi odbioru.
 • Faktury.
 • Formularze 1099-MISC.
17 marca 2023 r

Czy przychody z najmu są wliczane do wpływów brutto?

Zasadniczo musisz uwzględnić w swoim dochodzie brutto wszystkie kwoty, które otrzymujesz jako czynsz. Dochód z wynajmu to wszelkie płatności, które otrzymujesz za użytkowanie lub zajmowanie nieruchomości. Wydatki związane z wynajmem nieruchomości można odliczyć od dochodu brutto z wynajmu.

Co się stanie, jeśli nie zapłacisz podatku California LLC?

Kara wynosi 5 procent niezapłaconego podatku i/lub opłaty plus 0,5 procent niezapłaconego podatku i/lub opłaty za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym pozostaje ona niezapłacona, nieprzekraczająca 40 miesięcy.

Czy muszę płacić podatek LLC w pierwszym roku w Kalifornii?

Zgodnie z nowymi zasadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.każda LLC, LP lub LLP, która składa, rejestruje lub organizuje prowadzenie działalności w Kalifornii, jest zwolniona z minimalnego rocznego podatku franczyzowego w wysokości 800 USD za pierwszy rok podatkowy.

Jakie są zalety LLC w Kalifornii?

Jakie są zalety utworzenia LLC w Kalifornii? California LLC oferuje Tobie i Twojej firmie 2 główne korzyści:ochrona przed odpowiedzialnością osobistą i opodatkowanie tranzytowe. Ochrona przed odpowiedzialnością osobistą oznacza, że ​​nie będziesz osobiście odpowiedzialny za długi i zobowiązania swojej firmy.

Jakie jest zwolnienie artystów kreatywnych w podatku od działalności gospodarczej w Los Angeles City?

Miasto Los Angeles Zwolnienie artystów kreatywnychzwalnia artystów i firmy działające w branży rozrywkowej, które zarabiają mniej niż 300 000 USD rocznie, z miejskich podatków od działalności gospodarczej.

Czy spółki LLC podlegają podatkowi franczyzowemu LA?

W jaki sposób spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) są opodatkowane dla celów podatku dochodowego i franczyzowego w Luizjanie?LLC jest traktowana i opodatkowana w taki sam sposób dla celów podatku dochodowego w Luizjanie, jak jest traktowana i opodatkowana dla celów federalnego podatku dochodowego.

Czy potrzebujesz pozwolenia na prowadzenie działalności dla każdego miasta w Kalifornii?

Chociaż Kalifornia nie wymaga od wszystkich firm uzyskania licencji biznesowej,wiele rodzajów firm jest wymaganych na poziomie miasta lub powiatu. Spółki LLC są rodzajem podmiotu prawnego i nadal będą musiały uzyskać wszelkie odpowiednie licencje biznesowe w zależności od rodzaju prowadzonej pracy.

Czy firmy muszą płacić lokalne podatki?

Twoja firma będzie musiała spełniać swoje federalne, stanowe i lokalne zobowiązania podatkowe, aby zachować dobrą sytuację prawną. Struktura i lokalizacja Twojej firmy będą miały wpływ na to, jakie podatki musi płacić Twoja firma.

Kto kwalifikuje się do zwolnienia artystów kreatywnych w Los Angeles?

Zwolnienie artystów kreatywnych — artyści wymienieni w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień artystów kreatywnych są zwolnienijeśli zarabiają mniej niż 300 000 USD globalnych/światowych wpływów brutto generowanych z działalności twórczeji terminowo ubiegają się o zwolnienie.

Jakie podatki musi zapłacić artysta?

W przypadku podatku dochodowego możesz zapłacićod 10% do 37%, w zależności od federalnego przedziału podatkowego, w którym się znajdujesz. Im wyższy dochód, tym więcej będziesz winien w zakresie podatku dochodowego. Podatek od samozatrudnienia jest generowany automatycznie, jeśli zarobisz więcej niż 400 USD zysku netto ze swojej sztuki.

Czy jako artysta musisz płacić podatek?

Ponieważ jako artysta jesteś uważany za osobę samozatrudnioną,będziesz musiał płacić kwartalne podatki, poza złożeniem rocznego zeznania podatkowego.

Czy musisz co roku płacić opłatę California LLC w wysokości 800 USD?

Każda LLC, która prowadzi działalność lub jest zorganizowana w Kalifornii, musi płacić roczny podatek w wysokości 800 USD. Ten roczny podatek będzie należny, nawet jeśli nie prowadzisz działalności, dopóki nie anulujesz swojej LLC.

Czy Kalifornia rezygnuje z opłat LLC?

Kalifornia obniżyła opłaty rejestracyjne za założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i wielu innych podmiotów gospodarczych do 30 czerwca 2023 r.. Wcześniej przedsiębiorcy musieliby zapłacić 70 USD za złożenie statutu organizacji, ale teraz mogą bezpłatnie utworzyć spółkę California LLC (0 USD).

Kto jest zwolniony z kalifornijskiego podatku franczyzowego?

Jeśli prowadzisz działalność charytatywną lub non-profit, możesz kwalifikować się do zwolnienia podatkowego. Status zwolnienia podatkowego oznacza, że ​​Twoja organizacja nie będzie płacić podatku od niektórych dochodów organizacji non-profit. Twoja organizacja musi złożyć wniosek o uzyskanie od nas statusu zwolnienia podatkowego.

Ile kosztuje uzyskanie licencji biznesowej w hrabstwie Los Angeles?

Ile to kosztuje? Opłaty licencyjne różnią się w zależności od rodzaju działalności, jak określono w punkcie 7.14. 010 Kodeksu Powiatowego. Theśredni ważony koszt licencji wynosi 430 USD.

Jak małe firmy unikają płacenia podatków?

Jakie są najlepsze strategie oszczędzania podatków dla małych firm?
 1. Zatrudnij członków rodziny. ...
 2. Rachunek za straty biznesowe. ...
 3. Śledź swoje wydatki na podróże. ...
 4. Weź pod uwagę wszystkie wydatki, takie jak czynsz i media. ...
 5. Zatrudnij renomowanego CPA. ...
 6. Odlicz aktywa na cele charytatywne. ...
 7. Śledź każdy paragon za pomocą oprogramowania. ...
 8. W pełni wykorzystaj swoje składki na plan emerytalny.

Co się stanie, jeśli nie zapłacisz lokalnych podatków?

Kary za brak zapłaty wynoszą 0,5% (połowa z 1%) miesięcznie, maksymalnie do 25% niespłaconego salda. (Podobnie jak w przypadku kar za spóźnione złożenie wniosku, będziesz musiał zapłacić dodatkowe odsetki i kary z tytułu niezapłaconych podatków stanowych i lokalnych, których stawki są ustalane przez stan).

Skąd mam wiedzieć, czy muszę płacić lokalne podatki?

Skontaktuj się z lokalną agencją podatkową, aby ustalić, kiedy musisz wpłacić lokalne podatki. Po zakończeniu roku wyślij formularz W-2 do wszystkich osób, które zatrudniłeś w ciągu roku. Formularz W-2 zawiera listę podatków potrąconych z wynagrodzenia każdego pracownika.

References

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 02/01/2024

Views: 5677

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.