Czy można pozwać miasto o odszkodowanie za dziurę w jezdni? (2024)

Table of Contents

Czy można pozwać miasto za szkody spowodowane przez dziury w jezdni?

Tak, możesz wystąpić z roszczeniem przeciwko miastu o zwrot kosztów i poprosić o bezpośrednią odpowiedź Departamentu Transportu Teksasu (TxDOT) zgodnie z ich internetową procedurą zgłaszania uszkodzeń spowodowanych przez dziury w jezdni.

(Video) Dziury w drogach - kilka osób już zniszczyło koła na Szczakowskiej
(dlaCiebietv)
Jak mogę ubiegać się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez dziury w Free State?

Formularz ten można otrzymać w dowolnym Urzędzie ds. Dróg w Wolnym Państwie lub wysłać e-mailem na adres Claims.roads@gmail.com. Formularz wniosku i wszystkie odpowiednie dokumenty należy złożyć osobiście w dowolnym Urzędzie ds. Dróg w Wolnym Państwie (zobacz listę kontaktów regionów poniżej) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:claims.roads@gmail.com.

(Video) Wielka dziura na drodze! Kierowco, uważaj!
(dlaCiebietv)
Czy Kalifornia płaci za szkody spowodowane przez dziury w jezdni?

Program Caltrans może zwrócić Ci do 10 000 USD.

(Video) „Dziura na dziurze, tak właśnie wygląda to przejście dla pieszych, coś strasznego”
(dlaCiebietv)
Czy możesz pozwać stan Nowy Jork za szkody spowodowane przez dziury w jezdni?

Odpowiedzialność w wypadku na wybojach

Mówi prawo Nowego Jorkustan może ponosić odpowiedzialność za incydent związany z wybojami na autostradzie stanowej, jeśli zdarzy się to między 1 maja a 11 listopada.15.

(Video) "To jest parodia" - mówi mieszkaniec ws. naprawy dziury w asfalcie na ul. Brodzińskiego
(dlaCiebietv)
Czy mogę pozwać NYC za wpadnięcie do dziury?

W szczególności, zgodnie z sekcją 7-201(c)(2) Kodeksu administracyjnego miasta Nowy Jork, miasto może zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej za wypadek na wybojach, jeśli spełnione są następujące kryteria: Miasto otrzymało pisemne zawiadomienie o niebezpiecznych warunkach. Niebezpieczny stan spowodował uraz.

(Video) „Ulica Juliana Tuwima wygląda jak szachownica, pełno na niej uszkodzeń i dziur”
(dlaCiebietv)
Czy gmina zapłaci za szkody spowodowane przez dziury w jezdni?

Roszczenie o odszkodowanie za dziurę w jezdni jest uważane za wypadek jednego samochodu, który jest zgłaszany przez ubezpieczyciela jako wypadek z winy. W zależności od regionu, w którym mieszkasz,możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów od hrabstwa, miasta lub stanu odpowiedzialnego za dziurę.

(Video) Webinar prosto z TSUE w Luksemburgu po ogłoszeniu wyroków 15 czerwca 2023 r.
(Życie Bez Kredytu)
Jak zgłosić reklamację opon?

Jak ubiegać się o ubezpieczenie opon i felg?
  1. Musisz powiadomić nas w ciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia.
  2. Możesz ubiegać się o odszkodowanie za maksymalnie 2 nienaprawialne opony w jednym zdarzeniu, maksymalnie 2 zdarzenia rocznie.
  3. Możesz ubiegać się o odszkodowanie za maksymalnie 2 uszkodzone felgi w jednym zdarzeniu, maksymalnie 2 zdarzenia rocznie.

(Video) tego wymaga ruch
(samochodoza)
Jak zgłosić roszczenie dotyczące dziury w jezdni w Kalifornii?

https://dot.ca.gov/online-services/submit-damage-claim.Roszczenia dotyczące wybojów za mniej niż 10 000 USD należy składać bezpośrednio do Caltrans. Jeśli chcesz zgłosić roszczenie przeciwko Caltrans na kwotę przekraczającą 10 000 USD, formularze roszczeń i instrukcje składania są dostępne na tej stronie.

(Video) Stephen Slevin - Historia Mężczyzny, Który Spędził w Izolatce 2 Lata
(Arkana Mroku)
Czy możesz pozwać miasto za dziury w Kalifornii?

Jeśli zostałeś ranny w wypadku w rowie lub dziurze w południowej Kalifornii,możesz mieć podstawy do wniesienia pozwu o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za lokal. Większość dróg jest własnością podmiotu rządowego, co oznacza, że ​​istnieje bardzo wąskie okno, w którym należy powiadomić właściciela i złożyć pozew.

(Video) Miasto Opole – transmisja na żywo
(Miasto Opole)
Jak złożyć wniosek przeciwko Kalifornii?

Aby złożyć skargę przeciwko stanowi Kalifornia, władzom hrabstwa lub agencji władz miejskich,poszkodowany musi powiadomić o swoim roszczeniu. Może to obejmować złożenie raportu lub wysłanie listu, który może wystarczyć jako zawiadomienie, o ile zawiera wszystkie niezbędne wymagania.

(Video) LXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska - transmisja na żywo
(Pobiedziska)

Jak uzyskać zwrot kosztów za szkody spowodowane przez dziury w NJ?

Należy wypełnić formularz roszczenia o dziurę w jezdni/zagrożenie drogowe (RM-3).. W przypadku incydentów na drogach lokalnych lub powiatowych należy zadzwonić do odpowiedniego miasta/hrabstwa lub odwiedzić ich stronę internetową. Tylko zarejestrowany właściciel uszkodzonego pojazdu, a nie kierowca, musi wypełnić, podpisać i opatrzyć datą roszczenie.

(Video) XXXIII Sesja Rady Gminy Bliżyn - 29 marca 2022 r.
(Grzegorz Patura)
Jak zgłosić dziurę w jezdni i ubiegać się o odszkodowanie w Nowym Jorku?

1-800-Wybój.

Czy można pozwać miasto o odszkodowanie za dziurę w jezdni? (2024)
Jakie jest prawo dotyczące dziur w Nowym Jorku?

Ustawa o wybojach wymaga powiadamiania o zagrożeniach na drodze

otrzymał zawiadomienie o uprzednim uszczerbku na zdrowiu spowodowanym przez zagrożenie lub. przedstawił pisemne potwierdzenie zagrożenia i nie naprawił go w ciągu 15 dni od tego potwierdzenia.

Jak uzyskać zwrot kosztów za szkody spowodowane przez dziury w Nowym Jorku?

Aby skontaktować się z Działem Wniosków, zadzwoń pod numer (518) 436-2981 i zostaw wiadomość. Przedstawiciel skontaktuje się z Tobą. Dział prawny rozpatrzy roszczenie i odpowie na piśmie w ciągu około 8-10 tygodni od otrzymania wypełnionego formularza.

Czy możesz pozwać za potrącenie i ucieczkę z Nowego Jorku?

Jeśli ty lub policja jesteście w stanie wyśledzić osobę, która cię uderzyła, możesz pozwać ją i/lub jej ubezpieczenie bezpośrednio, aby pokryć twoje poważne obrażenia. Możesz również pozwać o odszkodowanie za szkody nieekonomiczne, takie jak ból i cierpienie. Jeśli nikt nie jest w stanie wyśledzić drugiego kierowcy, są jeszcze inne opcje.

Jak długo trzeba pozwać za poślizgnięcie i upadek w Nowym Jorku?

Pośliznął się i upadł -3 lata od daty wypadku. Niewłaściwa śmierć - 2 lata od śmierci. Budowa - 3 lata od daty wypadku. Jeśli wypadek budowlany zakończył się śmiercią, bliscy mają dwa lata od daty wypadku na zgłoszenie roszczenia w imieniu zmarłego.

Dlaczego moja opona jest przebita po uderzeniu w dziurę?

Uszkodzenia ściany bocznej to najczęstszy problem opony po uderzeniu w dziurę. Oznacza to, że dziura przycisnęła oponę samochodu do koła. Twoja opona może również tracić powietrze lub być całkowicie płaska. Musisz zmienić tę oponę, zanim ruszysz dalej.

Czy dziura może spłaszczyć oponę?

Dziury mogą spowodować wiele szkód w samochodzie, od spowodowania przebicia oponyi uszkodzenia felg lub kołpaków – w tym ich zgubienie – do bardziej kosztownych uszkodzeń, takich jak złamanie osi koła i zmiana zawieszenia samochodu.

Dlaczego dziury powodują przebicie opon?

Jednym z najczęstszych i najbardziej frustrujących problemów, nawet dla bezpiecznych kierowców, jest uszkodzenie opony przez dziurę w jezdni. W zależności od wpływu,może spowodować pęknięcie ściany bocznej z powodu nagłego przesunięcia powietrza w oponie. Należy unikać ściskania go, ponieważ może to spowodować przebicie opony i przebicie opony.

Czy mogę odliczyć opony od podatku?

Rzeczywiste wydatki na samochód lub pojazdMożesz odliczyć

Wydatki kwalifikowane na ten cel obejmują benzynę, olej, opony, naprawy, ubezpieczenie, opłaty drogowe, parking, opłaty garażowe, opłaty rejestracyjne, opłaty leasingowe i licencje amortyzacyjne. Dokładnie zgłoś te wydatki, aby uniknąć kontroli podatkowej IRS.

O ile opon możesz ubiegać się o ubezpieczenie?

Możesz zrobić w sumie5 szkód w wybranym okresie ubezpieczenia. Obejmuje to roszczenia dotyczące naprawy lub wymiany opon.

Czy można odzyskać pieniądze za opony?

Dobra wiadomość jest takawiększość głównych sprzedawców detalicznych ma politykę zwrotów opon, więc jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co otrzymałeś, prawdopodobnie będziesz mógł je zwrócić za coś innego. Różni się to w zależności od sklepu, dlatego przed zakupem zawsze pytaj o szczegóły polityki zwrotów.

Ile masz czasu na złożenie pozwu deliktowego w Kalifornii?

Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli masz roszczenie przeciwko podmiotowi rządowemu z tytułu zaniedbania, musisz wnieść do tego podmiotu roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego6 miesięcy od daty wypadku lub zdarzenia powodującego uszczerbek na zdrowiui zanim będziesz mógł złożyć pozew w sądzie.

Czy możesz pozwać miasto za zniszczenia spowodowane przez dziury w Los Angeles?

W Los Angeles miasto może ponosić odpowiedzialność za brak konserwacji dróg – zwłaszcza jeśli powoduje to poważne uszkodzenia Twojego pojazdu.Możesz ustalić, kto jest właścicielem odcinka drogi, na którym znajduje się dziura, i złożyć u niego roszczenie. Możesz również złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim.

Jak zgłosić dziurę w jezdni i ubiegać się o odszkodowanie w Los Angeles?

„Prosto, po prostuskorzystaj z jednego połączenia z ratuszem, zadzwoń pod numer 3-1-1, aby zgłosić dziurę w jezdni. Możesz również złożyć wniosek, korzystając z miejskiego MyLA311.

Jak pozwać miasto w Kalifornii?

Składanie sprawy w sprawie drobnych roszczeń

Aby pozwać rząd lub podmiot publiczny:Wypełnij wniosek powoda SC-100. Złóż pozew we właściwym miejscu sądu i uiść opłatę za złożenie wniosku. Kiedy składasz pozew powoda w sądzie, pamiętaj o zabraniu kopii listu odmownego, który otrzymałeś od agencji.

Czy możesz pozwać miasto w sądzie ds. drobnych roszczeń w Kalifornii?

Jeśli chcesz pozwać agencję rządową (taką jak stan Kalifornia, hrabstwo Orange lub miasto),musisz najpierw złożyć wniosek w agencji, zanim będziesz mógł złożyć pozew w sprawie drobnych roszczeń. Obowiązują ścisłe limity czasowe. Większość agencji ma formularze roszczeń i zasady.

Co powoduje dziury?

Co powoduje dziurę? Dziury powstają, gdy górna warstwa nawierzchni i materiał pod nią — zwany podstawą lub podbudową — nie są w stanie utrzymać ciężaru ruchu. W takiej awarii zawsze występują dwa czynniki:RUCH I WODA.

Czym jest dowód roszczenia w Kalifornii?

Dowód roszczenia jestpisemne oświadczenie i wszelkie dokumenty potwierdzające, które opisują powód, dla którego dłużnik jest winien pieniądze wierzycielowi. Roszczenie należy złożyć za pomocą oficjalnego formularza 410.

Czy potrzebujesz raportu policyjnego, aby złożyć wniosek o odszkodowanie w Kalifornii?

Nie, raport policyjny nie jest wymagany do złożenia roszczenia w firmie ubezpieczeniowej po wypadku w Kalifornii. Jednak posiadanie raportu policyjnego może przyspieszyć proces rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych, ponieważ masz jasne, mocne dowody na swoją korzyść.

Jak złożyć odpowiedź na pozew w Kalifornii?

Jeśli zdecydujesz się złożyć odpowiedź, musisz to zrobićzłożyć pozew w tym samym sądzie, w którym został złożony pozew. Adres powinien znajdować się na dokumentach, które doręczył ci powód. Upewnij się, że zabrałeś oryginał i co najmniej 2 kopie do biura urzędnika w celu złożenia. Będziesz musiał uiścić opłatę za złożenie dokumentów.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wyboje na Long Island?

Zadzwoń pod numer 631-224-5600, aby zgłosić lokalizację dziury i szczegóły, lub zgłoś dziurę online za pośrednictwem islipny.gov/report. Skontaktuj się z wydziałem autostrad miasta Smithtown pod numerem (631) 360-7500 lub wyślij wiadomość e-mail na adreshighway@tosgov.com.

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów za szkody spowodowane przez dziury w Michigan?

Jeśli uważasz, że Twój samochód został uszkodzony w wyniku niebezpiecznych warunków drogowych, takich jak wyboje,możesz otrzymać zwrot kosztów od właściciela drogi [miasta, hrabstwa lub stanu]. Skontaktuj się z odpowiednim miastem, hrabstwem lub stanem i złóż wniosek o odszkodowanie.

Jak zgłosić uszkodzenia spowodowane przez dziury w New Jersey?

Prosimy o zgłaszanie incydentów na drogach lokalnych lub powiatowychzadzwoń do odpowiedniego miasta/hrabstwa lub odwiedź ich strony internetowe. Jeśli wypadek miał miejsce na Garden State Parkway lub New Jersey Turnpike, odwiedź stronę http://www.state.nj.us/turnpike/maintenance-issue.html lub zadzwoń pod numer 732-750-5300.

Czy NYC płaci za szkody spowodowane przez dziury w jezdni?

Stan Nowy Jork zwróci ci odszkodowanie za szkody spowodowane dziurą w jezdni

Jednak nie ułatwiają. Będziesz musiał wydrukować tutaj formularz drobnego roszczenia i wysłać go pocztą do lokalnego biura DOT, gdzie przedstawiciel zbada Twoje roszczenie przed jego zatwierdzeniem. Nie ma możliwości wypełnienia formularza drogą elektroniczną.

Jak zgłosić dziurę w jezdni w hrabstwie Nassau?

Aby zgłosić dziury w drogach utrzymywanych przez stan Nowy Jork, zadzwoń pod numer 800-768-4653, a w przypadku dróg w hrabstwie Nassau zadzwoń pod numer516-571-6900.

Co może pęknąć podczas uderzenia w dziurę?

Gdy wjedziesz w dziurę, wstrząsa ona całym układem zawieszenia i może spowodować przedwczesne zużycieamortyzatory i rozpórki. Dostrzeżenie uszkodzeń amortyzatorów i rozpórek może być trudne. Przebita opona lub wygięta felga są oczywiste po uderzeniu w dziurę; będziesz miał trudności z jazdą z którymkolwiek z tych problemów.

Dlaczego w Nowym Jorku jest tyle dziur?

Dziury są powszechne w obszarach, w których występująciągłe cykle zamrażania i rozmrażania oraz duży ruch. Nowy Jork zawiera oba te elementy, dlatego zajmuje szóste miejsce, jeśli chodzi o miasta z najgorszymi problemami z dziurami i warunkami drogowymi. Jednak dziury są czymś więcej niż irytacją.

W jaki sposób dziury mogą powodować obrażenia?

Uraz może się zdarzyć oduderzając bezpośrednio w dziurę lub skręcając, aby ją ominąć. W obu przypadkach w wyniku wypadku z dziurą w jezdni może dojść do wielu rodzajów szkód. Obrażenia obejmują urazy kręgosłupa szyjnego, złamania kości, wstrząsy mózgu, urazy rdzenia kręgowego, a nawet krwawienie wewnętrzne.

Jak pozwać miasto Nowy Jork?

Miasto, hrabstwo, stan Nowy Jork lub inne agencje rządowe nie mogą zostać pozwane, chyba że wyrażą zgodę na wszczęcie procesu. Wymogiem w Nowym Jorku jestzłożenie zawiadomienia o reklamacji. Powiadomienie o roszczeniu musi zostać złożone w określonym czasie, w przeciwnym razie pozew nie może zostać wniesiony.

Ile możesz pozwać za ból i cierpienie w NY?

Jestbrak standardowej kwoty przyznawanej za ból i cierpienie. Nie ma standardowej kwoty, o którą należy prosić za ból i cierpienie po wypadku samochodowym w Nowym Jorku. Jeśli zostałeś ranny w wyniku niedbałego zachowania innej osoby w wypadku samochodowym, masz prawo dochodzić odszkodowania.

Czy możesz pozwać za ból i cierpienie w Nowym Jorku?

Prawo stanu Nowy Jork zastrzega pozwy o odszkodowanie nieekonomiczne tylko w przypadku „poważnych” obrażeń. Ból i cierpienie są rodzajem szkody niemajątkowej, tzwTwój uraz musi osiągnąć próg poważnego urazu, aby złożyć pozew i domagać się odszkodowania za ból i cierpienie.

Na czym polega pozew bez winy w NY?

Jak sama nazwa brzmi, nowojorskie prawo No-Fault zostało tak zaprojektowaneubezpieczenie pokryje straty ekonomiczne tych, którzy odnieśli obrażenia, bez względu na to, kto ponosi winę za wypadek. Poszkodowani nie muszą udowadniać, że ktoś dopuścił się zaniedbania, gdy ubiegają się o świadczenia z polisy.

Po jakim czasie od upadku można złożyć roszczenie?

Zasadniczo stwierdza, że ​​jeśli doznałeś urazu spowodowanego upadkiem lub jakiegokolwiek innego urazu w wyniku wypadku, maszcztery latazłożyć wniosek o odszkodowanie za obrażenia ciała. Chociaż ważne jest, aby pamiętać, że masz tylko dwa lata po wypadku, aby złożyć wniosek o odszkodowanie za nieumyślną śmierć.

Ile masz czasu na złożenie pozwu w Nowym Jorku?

W Nowym Jorku zwykle należy złożyć wniosekw ciągu 90 dni od zdarzenia. Przedawnienie roszczeń wobec gminy lub organu państwowego może być inne niż przedawnienie roszczeń wobec podmiotu prywatnego; więcej informacji można znaleźć w Ogólnym Kodeksie Miejskim Nowego Jorku.

Ile masz czasu na złożenie pozwu w Nowym Jorku?

Zgodnie z § 50-e Ogólnego prawa miejskiego stanu Nowy Jork pozew musi zostać prawidłowo doręczony w ciągu90 dni od daty zdarzenia.

Jak uzyskać zwrot kosztów za szkody spowodowane przez dziury w Missouri?

Jeśli dziura znajdowała się na autostradzie lub drodze stanowej, tak będziezłożyć wniosek w Departamencie Transportu stanu Missouri (MoDOT). MoDOT ma internetowy formularz roszczenia, który możesz wypełnić, aby ubiegać się o odszkodowanie za szkody wyrządzone Twojemu samochodowi. Jeśli dziura znajdowała się na ulicy miejskiej, należy to zgłosić miastu.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za dziurę w jezdni w stanie Michigan?

Aby zgłosić roszczenie z tytułu uszkodzeń spowodowanych przez dziury wzdłuż którejkolwiek z powyższych dróg,zadzwoń pod numer MDOT: (877) 641-3913 lub pobierz witrynę Departamentu Transportu stanu Michigan, aby uzyskać więcej informacji i kompletne instrukcje.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za dziurę w jezdni w stanie Maryland?

410-974-2865

Jeśli nowe roszczenie dotyczy incydentu drogowego, takiego jak dziura w jezdni lub gruz drogowy, zalecamy również zgłoszenie sprawy na stronie internetowej Maryland State Highway Administration (SHA) www.roads.maryland.gov w celu uzyskania odpowiednich danych.

Jak zgłaszać roszczenia dotyczące dziur w hrabstwie St Louis?

Instrukcje. Aby rozpocząć, upewnij się, że znasz dokładny adres ulicy i/lub skrzyżowania dziury, która wymaga naprawy. Następnie użyj przycisku „Rozpocznij online” poniżej, aby wypełnić raport. Jesteś również wolnyzadzwoń i zgłoś dziurę w Biurze Obsługi Obywateli pod numerem (314) 622-4800.

Jak zgłosić dziurę w jezdni w Kansas City MO?

Zgłaszaj dziury w jezdni, nielegalne wysypiska, nieodebrane śmieci i nie tylko. Lub skorzystaj z naszej aplikacji internetowej!311 to infolinia dla mieszkańców oferująca usługi miejskie i informacje. Zadzwoń pod numer 311, aby zgłosić problem, poprosić o usługę lub zadać pytanie dotyczące usługi miejskiej.

Co powoduje dziury w chodniku?

Dziury tworzą trzy elementy:pęknięcia powierzchni, woda i ruch uliczny. Małe pęknięcia powierzchniowe tworzą się i rozszerzają w miarę upływu czasu pod wpływem ruchu ulicznego. Następnie woda przesącza się przez powierzchnię popękanej nawierzchni, powodując dalsze niszczenie – w zimnym klimacie może to zostać zaostrzone przez zamrażanie i rozmrażanie.

Ile kosztuje naprawa dziury w Michigan?

Z raportu AAA wynika, że ​​w 2021 roku 1 na 10 kierowców, wjeżdżając w dziurę w jezdni, doznał uszkodzenia pojazdu, które było na tyle poważne, że wymagało naprawy.Średnia cena naprawy wynosiła 600 USD. Tylko w zeszłym roku kierowcy zapłacili 26,5 miliarda dolarów za naprawy dziur.

Jak zgłosić dziurę w jezdni w hrabstwie PG?

Zadzwoń pod numer 301-952-0555zgłosić dziurę do SHA. Aby zgłosić dziurę w drodze utrzymywanej przez hrabstwo, zadzwoń pod numer 3-1-1 lub 301-883-4748.

Jak zgłosić dziurę w NY?

Departament Transportu Stanu Nowy Jork (NYSDOT) może pomóc ci uniknąć tych zagrożeń, korzystając z całorocznej, bezpłatnej gorącej linii pod numerem1.800. WYBÓR (1.800. 768.4653)zgłaszać dziury w stanowych systemach autostrad, w tym Thruway. Linia jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Czy możesz pozwać New Jersey za uszkodzenie dziury?

New Jersey umożliwia osobom, które doznały uszkodzeń i obrażeń związanych z wybojami, złożenie roszczenia. Ale nie każdy, kto złoży wniosek, otrzyma zwrot kosztów. Oto przydatne wskazówki i informacje, jeśli masz uraz dziury.

Jak złożyć wniosek w New York City Transit Authority?

Instrukcje obsługi w NYCTA, MaBSTOA i SIRTOA:Wyślij ten formularz e-mailem na adres serviceclaims@nyct.com w ciągu 90 dni od zdarzenia. Jeśli Twoje roszczenie nie zostanie rozpatrzone, będziesz mieć rok i 90 dni od daty zdarzenia na podjęcie kroków prawnych.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 03/02/2024

Views: 6226

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.