Czy można pozwać miasto za nieprzestrzeganie przepisów? (2024)

Table of Contents

Czy można pozwać miasto za nieprzestrzeganie przepisów?

42 USC Sekcja 1983 tworzy roszczenie dotyczące praw obywatelskich, które możesz złożyć w sądzie stanowym lub federalnym przeciwko funkcjonariuszowi ds. egzekwowania kodeksu za naruszenie twoich praw.

(Video) Konferencja: Miasto i jego usługi zaprojektowane uniwersalnie. Czyli jak? [PJM, napisy]
(Warszawska Akademia Dostępności)
Czy można pozwać samorząd za zaniedbanie?

Zanim będziesz mógł pozwać rząd lub agencję publiczną,najpierw musisz złożyć u nich wniosek o odszkodowanie. Możesz złożyć skargę, jeśli uważasz, że agencja jest odpowiedzialna za spowodowanie obrażeń, szkód lub strat.

(Video) #158 Jak Wygląda Życie Zawodnika NBA? Co Robić Kiedy Mówią, Że Się Nie Nadajesz? - Cezary Trybański
(Przemek Górczyk Podcast)
Czy można pozwać hrabstwo w stanie Georgia?

Podobnie jak stan Georgia,samorządy są na ogół chronione immunitetem suwerennym, co oznacza, że ​​mogą być trudne do pozwania. Istnieją jednak pewne wyjątki. Aby skutecznie dochodzić roszczeń przeciwko rządowi hrabstwa, prawo stanu Georgia wymaga pisemnego zawiadomienia o roszczeniu, znanego również jako zawiadomienie przedprocesowe.

(Video) Problem Wolnego miasta Gdańska w polskiej polityce zagranicznej [DYSKUSJA ONLINE]
(IPNtvPL)
Czy możesz pozwać rząd i wygrać?

Obywatele USA mają prawo pozwać zarówno rząd stanowy, jak i federalny. Oznacza to, że możesz otrzymać odszkodowanie, jeśli zostałeś skrzywdzony lub skrzywdzony przez agencję rządową lub pracownika. Chociaż pozwanie rządu do sądu jest możliwe, nie zawsze jest to proste.

(Video) Miasta idą na wojne z krótkim najmem i patodeweloperką
(Tomasz Lebiedź o rynku nieruchomości, Symen24)
Jak pozwać stan Georgia?

Zanim będziesz mógł pozwać stan Georgia, musisz to zrobićdostarczyć zawiadomienie przedprocesowe, tak jak w przypadku pozwania dowolnej jednostki rządowej w Gruzji. Zasadniczo jest to przegląd tego, w jaki sposób odniosłeś obrażenia i dowody na to, w jaki sposób agencja stanu Georgia była odpowiedzialna. Innymi słowy, jest to Twoje roszczenie z tytułu szkody.

(Video) LVIII sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
(Mińsk Mazowiecki)
Jak pozwać lokalne miasto?

Ponieważ gmina jest jednostką samorządową,ogólnie zabrania się pozywania go z powodu doktryny immunitetu suwerennego. Suwerenny immunitet to koncepcja prawna, która oznacza, że ​​podmioty rządowe („władcy”) muszą wyrazić zgodę, zanim będą mogły zostać pozwane.

(Video) Problem musi być w mieście... | Pogromca Korków w Cities: Skylines
(Blunix)
Czym jest zaniedbanie rządu?

Aby roszczenie zostało pomyślnie rozpatrzone, musisz udowodnić, że podmiot rządowy dopuścił się jakiegoś zaniedbania – i że to zaniedbanie spowodowało Twoją szkodę. Co oznacza „zaniedbanie”? Zaniedbanie się zdarzagdy ktoś nie podejmuje rozsądnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym. Takie rozsądne działanie nazywamy „obowiązkiem zachowania ostrożności”.

(Video) LXIV Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 10.05.2023 r.
(Urząd Miejski Duszniki-Zdrój)
Czy możesz pozwać Georgię za cierpienie emocjonalne?

- Zgodnie z prawem Gruzji,odszkodowanie za cierpienie psychiczne i udrękę emocjonalną może zostać odzyskane w przypadku umyślnego zadawania cierpienia psychicznego bez wykazywania jednoczesnej szkody fizycznej.

(Video) Jednego dnia tracisz wszystko… Jak CHRONIĆ swoją MARKĘ i zastrzec ZNAK TOWAROWY? Mikołaj Lech
(Przygody Przedsiębiorców)
Jak pozwać miasto w Georgii?

Termin złożenia zawiadomienia prawnego: Aby pozwać samorząd lokalny, musiszzłożyć specjalne zawiadomienie, znane jako ante litem, w organie rządowym. W przypadku roszczenia przeciwko miastu zawiadomienie to należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu.

(Video) XLI Sesja Rady Miasta Zamość w dniu 31 stycznia 2021, godz. 13:00, posiedzenie zdalne
(Miasto Zamość)
Jak pozwać za cierpienie emocjonalne w AH?

Powodowie z Georgii zazwyczajzłożyć pozew o uszkodzenie ciałai odzyskać odszkodowanie za cierpienie emocjonalne w ramach ogólnego ugody. Muszą również złożyć pismo z żądaniem uszczerbku na zdrowiu, aby uzyskać odszkodowanie za cierpienie emocjonalne.

(Video) XXXVIII Sesja Rady Miasta Zamość w dniu 29 listopada 2021, godz. 13:00, sala Consulatus
(Miasto Zamość)

Czy można pozwać państwo za naruszenie konstytucji?

W większości przypadków państwa są chronione przez doktrynę suwerennego immunitetu przed koniecznością zapłaty odszkodowania.Mogą być pozywani jedynie o wydanie nakazu sądowego w celu zakazania naruszeń konstytucji, a nie później za powstałe szkody. Istnieją również problemy z odzyskaniem odszkodowania od poszczególnych urzędników państwowych.

(Video) "Nieruchomości w EGZEKUCJI - jak poradzić sobie z zadłużoną nieruchomością?"
(Mieszkanicznik YT)
Czy można pozwać rząd za złe decyzje?

Podstawowa odpowiedź na pytanie, czy możesz pozwać rząd, brzmi:Tak. Jednak pozwanie rządu bardzo różni się od pozwania osoby prywatnej, firmy lub podmiotu, ponieważ rząd ma prawo do specjalnej ochrony.

Czy można pozwać miasto za nieprzestrzeganie przepisów? (2024)
Jak to się nazywa, kiedy nie można pozwać rządu?

Thesuwerenny immunitetodnosi się do faktu, że rząd nie może być pozwany bez jego zgody.

Ile kosztuje złożenie pozwu w GA?

Opłaty sądowe
Opłaty za zgłoszenia
402,00 $Opłata za akt cywilny
505,00 $Opłata za odwołanie
39,00 $Apelacja do sędziego rejonowego od wyroku lub skazania przez sędziego pokoju w sprawie o wykroczenie
5,00 $Nakaz Habeas Corpus
23 więcej rzędów

Czy można pozwać za zaniedbanie w Gruzji?

Georgia to stan błędu, znany również jako stan błędu. To znaczyosoba, która naruszy swój obowiązek opieki nad inną osobą, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naprawienie szkody wyrządzonej stronie poszkodowanej.

Czy możesz pozwać za ból i cierpienie w Gruzji?

Zapuszczając się dalej,Prawo stanu Georgia umożliwia poszkodowanym uzyskanie odszkodowania za fizyczne i emocjonalne skutki wszystkich obrażeń odniesionych w wypadku. Uszkodzenia te są często określane jako „ból i cierpienie”.

Co to znaczy pozwać miasto?

podjąć kroki prawne przeciwko osobie lub organizacji, zwł. poprzez roszczenie prawne o pieniądze z powodu szkody wyrządzonej przez osobę lub organizację: [ T ] Została potrącona przez autobus miejski i pozwała miasto o 2 miliony dolarów.

Jak pozwać lokalną radę?

Aby skutecznie pozwać samorząd lokalny, będziesz potrzebować solidnego zestawu dowodów potwierdzających ich odpowiedzialność, które mogą obejmować zdjęcia miejsca wypadku i przyczyny wypadku, zeznania świadków oraz raport medyczny od niezależnego eksperta.

Czy można kogoś pozwać za marnowanie czasu w związku?

Możesz pozwać każdego o cokolwiek, ale to nie znaczy, że wygrasz. Aby wygrać, prawdopodobnie musiałbyś udowodnić, że czas, który zmarnował, był z natury cenny (co jest w zasadzie niemożliwe), a także, że celowo postanowił zmarnować twój czas.

Co to jest roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego?

Ustawa Federal Tort Claims Act (FTCA) to ustawa federalna uchwalona w 1946 r., która zapewnia prawne środki kompensacyjne dla osób, które poniosły obrażenia ciała, śmierć lub utratę lub uszkodzenie mienia spowodowane zaniedbaniem lub bezprawnym działaniem lub zaniechaniem pracownika federalnego rząd.

Co można by uznać za zaniedbanie?

Zaniedbanie jestbrak zachowania ostrożności, z jaką osoba o zwykłej roztropności wykazałaby się w takich samych okolicznościach. Zachowanie zwykle składa się z działań, ale może również polegać na zaniechaniach, gdy istnieje jakiś obowiązek działania (np. Obowiązek pomocy ofiarom poprzedniego postępowania).

Co oznacza słabe zaniedbanie?

: brak właściwej lub normalnej opieki.

Jaka jest najwyższa kara za cierpienie emocjonalne?

Cierpienie emocjonalne może często kwalifikować się do odszkodowania zarówno specjalnego, jak i ogólnego. Z tego powodu zadośćuczynienie za ból i cierpienie zwykle wynosi2 do 5-krotność całkowitych kosztów rachunków medycznych (terapie, leki itp.) i utracone zarobki z powodu nieobecności w pracy. Kwota ta może się znacznie różnić w zależności od przypadku.

Ile wart jest stres emocjonalny w Gruzji?

Dlatego wiele sądów stosuje metodę mnożnikową, aby określić, ile warte są cierpienie emocjonalne danej osoby i inne szkody niemajątkowe. Korzystając z tej metody,wartość Twoich szkód niemajątkowych, w tym cierpienia emocjonalnego, równa się Twoim szkodom ekonomicznym pomnożonym przez liczbę od 1,5 do 5.

Czy możesz pozwać za zespół stresu pourazowego w Gruzji?

Czy możesz pozwać za zespół stresu pourazowego?Tak, jeśli cierpisz na zespół stresu pourazowego w wyniku wypadku, który był winą kogoś innego, możesz pozwać tę osobę o odszkodowanie.

Ile masz czasu na pozew w Gruzji?

Przedawnienie w Gruzji

Gruzja ma przepisy o przedawnieniu, które określają, jak długo masz czas na wniesienie roszczenia prawnego, który jest ustalony nadwa lataw sprawach cywilnych, jeśli zdecydujesz się pozwać za napaść.

Jak złożyć pozew cywilny w Gruzji?

Jak złożyć skargę lub pozew w sądzie cywilnym?Składasz skargę lub wniosek do sekretarza sądu. Zazwyczaj chcesz złożyć pozew w sądzie w hrabstwie, w którym mieszka osoba, którą pozywasz. Wraz z pozwem należy wskazać sądowi miejsce doręczenia pozwanemu (dostarczyć jego kopię).

Co to jest zawiadomienie przedprocesowe?

Sprawa ante-litem to taka, która przebiega nieco inaczej niż typowa sprawa dotycząca obrażeń ciała. W takich przypadkach pozew można wnieść dopiero po doręczeniu zawiadomienia przedprocesowego. To jestkartka papieru, która powiadamia domniemane strony winne o czyimś zamiarze wniesienia pozwu.

Co jest dowodem na cierpienie emocjonalne?

Niektóre sygnały ostrzegawcze stresu emocjonalnego obejmują:Ciągły niepokój lub depresja. Przytłaczający strach lub ataki paniki. Poczucie winy bez wyraźnego powodu.

Czym jest zadawanie cierpienia emocjonalnego w Gruzji?

Zgodnie z prawem Georgii zazwyczaj mieści się to w kategorii bólu i cierpienia. Cierpienie emocjonalne może być spowodowane niedbałym lub celowym działaniem innej osoby. Niedbałe zadawanie cierpienia emocjonalnego jestgdy jedna osoba powoduje, że inna osoba doświadcza poważnego stresu emocjonalnego z powodu swoich zaniedbań.

Jaki jest okres przedawnienia dla niepokoju emocjonalnego w Gruzji?

W Gruzji powództwo musi wystąpić z powództwem o umyślne spowodowanie cierpienia emocjonalnego (IIED).nie więcej niż dwa lata po zdarzeniu. Ofiara cierpienia emocjonalnego nie ma już mocy prawnej, aby pozwać sprawcę, jeśli minęły już dwa lata.

Co jest uważane za naruszenie praw obywatelskich?

Najczęstsza skarga dotyczyzarzuty koloru naruszenia prawa. Inna powszechna skarga dotyczy przemocy na tle rasowym, takiej jak napaści fizyczne, zabójstwa, groźby ustne lub pisemne lub profanacja mienia.

Co jest uważane za naruszenie konstytucji?

Naruszenia praw konstytucyjnych mogą przybierać różne formy, począwszy od odwetu na tobie za wyrażenie prawa wynikającego z Pierwszej Poprawki do wolności słowa, po aresztowanie cię bez prawdopodobnego powodu, by sądzić, że popełniłeś przestępstwo, a nawet arbitralne pozbawienie cię prawa wynikającego z czternastej poprawki Do ...

Jakie są dwa przykłady naruszeń konstytucji?

Niektóre przykłady naruszeń praw konstytucyjnych i praw obywatelskich obejmują:
 • Wolność słowa. ...
 • Wolność religijna.
 • Niewłaściwe zachowanie policji.
 • Cenzura w szkołach publicznych lub bibliotekach.
 • Uczciwość w dyscyplinie szkolnej lub więziennej.
 • Prywatność i inne zabezpieczenia przed ingerencją rządu.
 • Nieludzkie więzienie lub warunki więzienne.

Jak ubiegać się o immunitet suwerenny?

Suwerenny immunitet jest „osobistym przywilejem”, którego państwo może zrzec się „według własnego uznania”,53alboprzez ustawę stanową (która w niektórych przypadkach daje urzędnikowi stanowemu uprawnienia do podejmowania decyzji), konstytucję stanową lub akceptację funduszy federalnych w ramach programu federalnego.

Czy można pozwać rząd za korupcję?

Jak każda ofiara przestępstwa, osoby poszkodowane w wyniku korupcji publicznej mogą uzyskać odszkodowanie na dwa sposoby:w drodze prywatnego procesu cywilnego lub jako strona w ściganiu osób odpowiedzialnych za korupcję.

Co obejmuje federalna ustawa o roszczeniach z tytułu czynów niedozwolonych?

Federalna ustawa o roszczeniach z tytułu czynów niedozwolonych (FTCA) określa procedury przedstawiania i rozstrzygania administracyjnych roszczeń pieniężnych z tytułu obrażeń ciała, szkód majątkowych lub śmierci wynikających z domniemanego zaniedbania funkcjonariuszy i pracowników federalnego sądownictwa działających w ramach swoich obowiązków służbowych.

Czy można pozwać rząd za nieprzestrzeganie Konstytucji?

Elementy ustalania roszczenia

Prawo Stanów Zjednoczonych zezwala osobie, która uważa, że ​​jej prawa konstytucyjne zostały naruszone, na wniesienie powództwa cywilnego przeciwko rządowi w celu odzyskania szkód poniesionych w wyniku tego naruszenia.

Czym jest immunitet wynikający z 11. poprawki?

6.1 Zrzeczenie się immunitetu suwerennego państwa. Jedenasta poprawka: Władza sądownicza Stanów Zjednoczonych nie będzie rozumiana jako rozciągająca się na jakikolwiek proces prawny lub słuszny, wszczęty lub ścigany przeciwko jednemu ze Stanów Zjednoczonych przez obywateli innego stanu lub przez obywateli lub poddanych jakiegokolwiek obcego państwa.

Jakie są wyjątki od 11. poprawki?

Immunitet z Jedenastej Poprawki nie chronikorporacje komunalne lub inne jednostki rządowe, które nie są politycznymi jednostkami terytorialnymi państwa, takich jak miasta, powiaty lub rady szkolne.

Jaki procent otrzymuje prawnik w przypadku ugody w Gruzji?

Dokładny procent, jaki prawnik przyjmuje jako ewentualność, zależy od każdej firmy. Jednak zazwyczaj jest to dowolne miejscemiędzy 33,3% a 40%osady.

Ile możesz pozwać za ból i cierpienie Gruzji?

Jednym pozytywnym aspektem ugody z tytułu obrażeń ciała w Gruzji jest fakt, że tak jestnie ma ograniczeń co do kwoty bólu i cierpienia dopuszczalnego odszkodowania, gdy sprawa trafia do sądu. Ława przysięgłych i sędziowie mają swobodę przyznawania odszkodowania na podstawie istotnych faktów sprawy przedstawionych przez obie strony.

Ile prawnicy biorą z rozliczenia w Gruzji?

Potencjalne potrącenia z Twojej nagrody ugodowej

Opłaty adwokackie – Umowa Twojego adwokata o honorarium na nieprzewidziane wydatki będzie określać opłatę, którą pobierze, jeśli odzyska odszkodowanie w Twoim imieniu. Zazwyczaj jest to od 33% do 40%.

Jaki jest kodeks zaniedbania w Gruzji?

Gruzińska doktryna dotycząca porównawczego zaniedbania została skodyfikowana w tzwOficjalny kodeks Gruzji z adnotacjami, tytuł 51, rozdział 11, sekcja 7który stanowi: „Jeżeli powód przy zwykłej staranności mógł uniknąć dla siebie konsekwencji zaniedbania pozwanego, nie przysługuje mu prawo do naprawienia szkody.

Czym jest zaniedbanie prawa zwyczajowego w Gruzji?

Zgodnie z prawem Gruzji,jeśli ława przysięgłych ustali, że ponosisz winę w 49%, możesz otrzymać odszkodowanie w wysokości 51% szkody. Na przykład, jeśli Twoje odszkodowanie wyniosłoby 100 000 USD, Twoja nagroda zostanie zmniejszona do 51 000 USD. Nie odebrałbyś niczego, gdybyś był w równym stopniu lub w 50% winny.

Czym jest zaniedbanie w Gruzji?

Zgodnie z prawem Gruzji delikt jest „bezprawnym naruszeniem prawa prywatnego”, a zaniedbanie jest jednym z kilku rodzajów czynów niedozwolonych. Opisuje zaniedbaniesytuacja, w której dana osoba nie wywiązuje się z obowiązku należytej staranności, w wyniku czego inna osoba odnosi obrażenia lub dochodzi do uszkodzenia mienia.

Jak udowodnić ból i cierpienie?

Niektóre dokumenty, których twój prawnik może użyć, aby udowodnić, że twój ból i cierpienie istnieją, obejmują:
 1. Rachunki medyczne.
 2. Dokumentacja medyczna, w tym dokumentacja dotycząca leczenia.
 3. Zdjęcia twoich obrażeń.
 4. Zapisy psychiatryczne.
 5. Czas, który przegapiłeś w pracy.
 6. Twój stan psychiczny.

Czy możesz domagać się odszkodowania za ból i cierpienie?

Po urazie osobistym,możesz domagać się odszkodowania za ból i cierpienie, utraty zarobków i przyszłej utraty zarobków. Możliwe jest również dochodzenie zwrotu kosztów takich jak zniszczona odzież, koszty podróży, pomoc rodziny czy dodatkowy sprzęt, który musiałeś kupić w związku z obrażeniami powypadkowymi.

Czy trzeba płacić podatki od ugody sądowej w Gruzji?

Dobra wiadomość jest takanie, w większości przypadków odszkodowania za obrażenia ciała w Gruzji nie podlegają opodatkowaniu. A w rzadkich wyjątkach możesz płacić podatki tylko od części swojej osady, a nie od całości.

Czy można pozwać samorząd?

Samorządy lokalne mogą zostać pozwane w związku z rozporządzeniami, które szkodzą przedsiębiorstwom na mocy nowo zatwierdzonego projektu ustawy. Samorządy będą miały mniej możliwości, jeśli chodzi o narzucanie przepisów.

Czy samorząd może pozywać lub być pozywany?

Każda miejscowość może pozywać lub być pozwana we własnym imieniu we wszystkich sprawach związanych z jej obowiązkami.

Czy można pozwać samorząd bez jego zgody?

Królowa, 1851), podczas gdyimmunitet suwerenny to przywilej, na mocy którego rząd nie może być pozwany we własnej jurysdykcji bez jego zgody(USA przeciwko Mitchellowi, 1980). Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, który skodyfikował prawo dotyczące obcego suwerennego immunitetu, kiedy uchwalił ustawę o immunitetach suwerennych państw obcych z 1976 r. (FSIA).

Czy mogę pozwać samorząd lokalny w sądzie ds. drobnych roszczeń?

Sąd ds. drobnych roszczeń pozwala pozwać osobę, firmę lub agencję rządową, która Twoim zdaniem jest ci winna pieniądze. Ogólnie rzecz biorąc, możesz pozwać tylko do 10 000 USD w sądzie ds. drobnych roszczeń (lub do 5 000 USD, jeśli prowadzisz firmę).

W jakich przypadkach samorządy mogą ponosić odpowiedzialność?

We wszystkich państwach prawa odpowiedzialność ponoszą władze publicznejeśli nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych, czy to przy podejmowaniu decyzji (w tym wykonywaniu funkcji regulacyjnej), czy przy jej wdrażaniu.

Jak nazywa się zasada, której rząd nie może być pozwany?

Definicja. Thesuwerenny immunitetodnosi się do faktu, że rząd nie może być pozwany bez jego zgody.

Co to jest sekcja 49 ustawy o samorządzie terytorialnym?

USTAWA SAMORZĄDOWA 1993 - SEKTA 49Rezerwy publiczne i rezerwy melioracyjne przeznaczone do podziału, przeniesienia lub przeniesienia.

Co to jest sekcja 12 ustawy o samorządzie terytorialnym?

Art. 12 ustawy o strukturach dotyczy treści obwieszczenia, na podstawie którego utworzono gminę.

Co to jest artykuł 144 ustawy o samorządzie terytorialnym?

144Moc zachęcania gości i zapewniania udogodnień konferencyjnych i innych. E+W. (b) zapewniać lub zachęcać jakąkolwiek inną osobę lub organ do zapewniania udogodnień dla F1. . ., konferencje, targi handlowe i wystawy ani ulepszać, ani zachęcać innych osób lub organów do ulepszania istniejących obiektów do tych celów.

Czy mogę pozwać rząd za naruszenie moich praw konstytucyjnych?

Prawo Stanów Zjednoczonych zezwala osobie, która uważa, że ​​jej prawa konstytucyjne zostały naruszone, na wniesienie powództwa cywilnego przeciwko rządowi w celu odzyskania szkód poniesionych w wyniku tego naruszenia.

Jakie są trzy rodzaje immunitetu suwerennego?

Suwerenny immunitet daje rządowi dwa poziomy immunitetu:immunitet od pozwania (znany również jako immunitet jurysdykcyjny lub orzekający) oraz immunitet od wykonania. To pierwsze uniemożliwia dochodzenie roszczenia; to ostatnie uniemożliwia nawet wygrywającemu procesowi zbieranie na podstawie orzeczenia.

Jaki jest przykład immunitetu suwerennego?

Najlepszym przykładem immunitetu suwerennego w działaniu jest tzwFederalna ustawa o roszczeniach z tytułu czynów niedozwolonych. Ustawa ta umożliwiła obywatelom pozwanie Stanów Zjednoczonych, jeśli ponieśli szkodę w wyniku działań pracowników federalnych.

Czy możesz pozwać za cierpienie emocjonalne w sądzie ds. drobnych roszczeń w Kalifornii?

W Kalifornii,możesz pozwać za cierpienie emocjonalne, nawet w sytuacjach, w których osoby nie doznały obrażeń fizycznych. Ofiary mogą wnieść pozew z jednego z dwóch powodów: nieumyślne spowodowanie cierpienia emocjonalnego lub celowe spowodowanie cierpienia emocjonalnego.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 04/01/2024

Views: 5685

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.