W jakich akcjach jest Bill Gates? (2024)

W jakich akcjach jest Bill Gates?

Największe holdingi fundacji Bill & Melinda Gates Foundation Trusts to Microsoft Corporation (US:MSFT), Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B), Canadian National Railway Company (US:CNI), Waste Management, Inc. (US:WM), i Caterpillar Inc. (USA:CAT).

(Video) The next outbreak? We’re not ready | Bill Gates | TED
(TED)
Jakie akcje posiada Bill Gates?

Największe holdingi fundacji Bill & Melinda Gates Foundation Trusts to Microsoft Corporation (US:MSFT), Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B), Canadian National Railway Company (US:CNI), Waste Management, Inc. (US:WM), i Caterpillar Inc. (USA:CAT).

(Video) How state budgets are breaking US schools | Bill Gates
(TED)
Jakie firmy należą do Billa Gatesa?

Na późniejszym etapie swojej kariery, po opuszczeniu codziennych zadań w Microsoft w 2008 roku, Gates zajął się innymi przedsięwzięciami biznesowymi i filantropijnymi. Jest założycielem i prezesem kilku firm, m.inBEN, Cascade Investment, TerraPower, bgC3 i Breakthrough Energy.

(Video) Bill Gates. Co knuje najpotężniejszy człowiek na Ziemi? [Legendy Biznesu]
(Maciej Wieczorek)
Czy Bill Gates jest właścicielem akcji Nvidii?

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) W trzecim kwartale fundacja Bill & Melinda Gates Foundation Trust dodała świetnie prosperującą firmę NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) do swojego portfela 13F, kupując 9165 akcji.

(Video) Is Genesis History? - Watch the Full Film
(Is Genesis History?)
Czym jest firma inwestycyjna Billa Gatesa?

Cascade Investment, LLCto amerykańska spółka holdingowa i prywatna firma inwestycyjna z siedzibą w Kirkland w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Jest kontrolowany przez Billa Gatesa i zarządzany przez Michaela Larsona.

(Video) Napoleonic Wars 1809 - 14: Downfall
(Epic History TV)
W co inwestuje Mark Zuckerberg?

Mark Zuckerberg zarabiał około 9,6 miliona dolarów na godzinę, czyli 230,6 miliona dolarów dziennie w 2023 roku — jego główne inwestycje obejmująKompleks z 30 sypialniami i łazienkami oraz pijące piwo bydło Wagyu.Meta Platforms Inc.

(Video) 13TH | FULL FEATURE | Netflix
(Netflix)
Jakie akcje posiada Jeff Bezos?

Bezos jest największym indywidualnym posiadaczemZapasy Amazona. Drugim co do wielkości posiadaczem akcji jest jego była żona MacKenzie Bezos z domu Scott, posiadająca w obrocie prawie 3% akcji. Ci dwaj są najważniejszymi indywidualnymi posiadaczami. Obecny dyrektor generalny Andy Jassy posiada jedynie 0,02% wyemitowanych akcji.

(Video) On the traces of an Ancient Civilization? 🗿 What if we have been mistaken on our past?
(Boxoffice | Full Movies in English)
Jakim samochodem jeździ Bill Gates?

Billa Gatesa –Porsche 959

Najbardziej godne uwagi jest jego Porsche 959, które kupił jako nowe w latach 80-tych. W Ameryce obowiązuje prawo, które zabrania importu samochodów poniżej 25 roku życia, które nie zostały dopuszczone do dopuszczenia do obrotu po tej stronie Atlantyku, co oznacza, że ​​Gates nie może przemycić swoich samochodów do kraju.

(Video) ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011
(TZMOfficialChannel)
Gdzie Bill Gates trzyma swoje pieniądze?

Wiele inwestycji finansowych Gatesa jest w posiadaniu rodzinnego biura znanego jako Cascade Investments. Posiada również znaczne zasoby nieruchomości i bogatą kolekcję przedmiotów kolekcjonerskich.

(Video) Przecena na akcjach Microsoft - okazja czy zagrożenie? | analiza spółki giełdowej MSFT
(Giełda Inwestycje Trading)
Czy Bill Gates jest właścicielem akcji John Deere?

Bill Gates jest największym akcjonariuszem John Deere

N), z 5% udziałami, jak wynika z dokumentów regulacyjnych. Jak wynika z dokumentów urzędowych, współzałożyciel Microsoft Corp (MSFT. O) Bill Gates, spółka inwestycyjna Cascade Investment LLC, stała się największym udziałowcem producenta maszyn rolniczych Deere, Co., posiadając 5% udziałów.

(Video) REVAN - THE COMPLETE STORY
(Noxxarian)

Czy Warren Buffett jest właścicielem akcji Nvidii?

Nvidia. Trzecia zaskakująca akcja, której nigdy byś nie zgadłWarren Buffett jest właścicielemto firma Nvidia specjalizująca się w kartach graficznych i rozwiązaniach półprzewodnikowych (NVDA -1,60%).

(Video) COVID-19 w KRAJU PIERWSZEGO ŚWIATA
(We Are Going Somewhere)
Dlaczego warto kupować akcje NVDA?

Dzięki swojej dominującej roli w dziedzinie procesorów graficznych Nvidia była dobrze przygotowana do dostarczania swojego sprzętu na cały rynek. W efekcie akcje spółki w 2023 roku wzrosły o 239%, a zyski poszybowały w górę (co widać na wykresie).

W jakich akcjach jest Bill Gates? (2024)
Kto jest właścicielem większości Nvidii?

NVIDIA nie jest własnością funduszy hedgingowych.Grupa Vanguard spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąjest obecnie największym akcjonariuszem spółki z 8,2% akcji w obrocie. BlackRock, Inc. jest drugim co do wielkości akcjonariuszem posiadającym 7,3% akcji zwykłych, a FMR LLC posiada około 5,0% akcji spółki.

Czy Bill Gates w coś inwestował?

Fundacja Billa i Melindy Gatesów zainwestowała na giełdzie aż 39 miliardów dolarów, a zdecydowana większość tych funduszy jest ulokowana w zaledwie kilku akcjach. Część tej kwoty wynika z darowizn, ale fundusz kupuje także kilka interesujących akcji spółek przemysłowych.

Ile udziałów w Microsoft posiada Bill Gates?

Dziś trzyma ok1,38%udziałów w Microsoft wynoszących 103 mln akcji. Ta znacząca redukcja jego początkowych udziałów po IPO wskazuje na strategiczną zmianę w jego filozofii inwestycyjnej. Z biegiem czasu Gates zdywersyfikował swoje portfolio, odchodząc od koncentracji majątku skupionej na Microsoft.

Ile dywidendy otrzyma Bill Gates?

Billa Gatesa, 7tsam najbogatszy człowiek mający ponad 100 miliardów otrzymuje okpół miliona dolarów roczniew dywidendach ze swoich inwestycji. Jak on to robi? Dba o dywersyfikację swojego portfela i inwestuje w sektory i akcje, na które zawsze jest popyt.

Jak Mark Zuckerberg sobie płaci?

Duża część majątku Zuckerberga pochodzi od Meta.

Dyrektor ma 13% udziałów w spółce, której spółka-matka nazywa się obecnie Meta. Ale nie zarabia dużej pensji – właściwiejego pensja na wynos wynosi zaledwie 1 dolara.

Czy Mark Zuckerberg jest właścicielem Google?

(dawniej znana jako Facebook, Inc.) i jej współzałożycielMark Zuckerberg jest głównym akcjonariuszem i dyrektorem generalnym. Właścicielem Google jest Alphabet Inc., a jego współzałożyciele Larry Page i Sergey Brin byli głównymi zainteresowanymi stronami, ale zrezygnowali ze swoich stanowisk kierowniczych.

Ilu miliarderów jest na Facebooku?

Facebook uczynił wielu ludzi milionerami, ale udało się10 miliarderów. Akcje spółki otworzyły się dzisiaj po cenie 38 dolarów za akcję. Korzystając z tej ceny, Bloomberg obliczył majątek netto najbogatszych pracowników i inwestorów Facebooka. Są teraz warte dziesięć, jedenaście cyfr.

W co inwestuje Warren Buffett?

Akcje największych spółek Warrena Buffetta według wielkości
MagazynLiczba posiadanych akcjiWartość stawki
Apple (NASDAQ:AAPL)915 560 382168,3 miliarda dolarów
Bank of America (NYSE:BAC)1 032 852 00633,2 miliarda dolarów
American Express (NYSE:AXP)151 610 70027,3 miliarda dolarów
Coca-Cola (NYSE:KO)400 000 00024,1 miliarda dolarów
Jeszcze 6 rzędów

Kto jest właścicielem większości akcji?

10% najlepiej zarabiających osóbposiada 70% udziałów w giełdzie.

Bogatsi Amerykanie mają także zwykle więcej pieniędzy w zapasach. Na rodziny należące do 10% osób najlepiej zarabiających przypadało 70% wartości wszystkich udziałów w akcjach w dolarach w 2019 r., przy medianie akcji o wartości 432 000 dolarów na gospodarstwo domowe, w którym dokonano inwestycji.

Kto jest właścicielem większości akcji Amazona?

Jeff Bezosnadal posiada najwięcej akcji wśród akcjonariuszy Amazona, mimo że jego udział spadł do 9,56% w połowie listopada 2023 r., w porównaniu z 41% w 1998 r.

Jakim samochodem jeździ Warren Buffett?

Wybór pojazdu przez Warrena Buffetta stał się tematem zainteresowania wielu osób. Znany ze swojego oszczędnego i prostego stylu życia, inwestor-miliarder prowadzi firmęCadillac XTS z 2014 roku.

Ile odrzutowców ma Bill Gates?

Obecnie Gates posiadaco najmniej cztery odrzutowce biznesowe, w tym Gulfstream G650, jako część jego kolekcji wartej 200 milionów dolarów.

Jaki jest samochód Elona Muska?

Elona MuskaRoadster Tesli- Wikipedia.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 26/12/2023

Views: 5956

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.